เรื่องราวโลกไม่สวย

Sound on

ใช้ชีวิต จงมีชีวิตอยู่ ต่อให้โลกจะแตกสลายก็จงมีชีวิตต่อไป เพื่อ…

— วี
read more

ไม่มีใครบนโลกที่ไม่ถูกนินทานะ เธอก็เป็นแค่คนๆนึง

— ผีเสื้อ
read more

บางอย่างมันเกินควบคุม ปล่อยมันไปและเริ่มใหม่

— แอดเมา
read more