เรื่องราวโลกไม่สวย

Sound on

ช่างแม่ง

— ไอ้ขี้แพ้
read more

กลับมาเถอะ

— แซค
read more

ผมไม่สามารถบอกใครๆได้เลยครับ

— Boy
read more

ถ้าเลือกได้ ก็คงไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้

— 🌻
read more

เราไม่น่าเจอกันเลยนะ

— เฟียตัวเล้กผู้ไม่เคยมีค่าสำหรับอะไรเลย
read more

ที่ผ่านมาคือบทเรียนราคาแพงให้เติบโตขึ้นบ

— โลกที่ไม่เข้าลำดับความซับซ้อนในความเข้าใจชีวิต
read more

อยากบอกกับตัวเองว่าที่ผ่านมาคือบทเรียนรา

— โลกที่ไม่เข้าใจลำดับการใช้ชีวิตมองอะไรแค่ด้านเดียว
read more

รักคนที่เรารักนะครับ รู้จักพอในสิ่งที่มี

— ⛰️
read more

ใช้ชีวิตตามใจตัวเองบ้างนะคะ

— Someone
read more

ต้องอยู่คนเดียวให้ได้

— หยก
read more

สู้ชีวิตต่อไป

— เบลลลล
read more