เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ

กอจอ

เขาไม่รับฟังอะไรจากเราเลย มักจะแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงทุกครั้ง และฉันก็กลายเป็นคนมีความรุนแรงอยู่ในใจมาโดยตลอดเพราะครอบครัวเอง


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ