เรื่องราวเกี่ยวกับสังคมของ

แอดเมา

รวมกลุ่มกันใส่ร้ายเราและผลักไสเราออกมา


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ