เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของ

แคน

การโดนทิ้งให้อยู่ข้างหลังทุกครั้ง และการโดนมองข้ามไป ไม่ใด้ใส่ใจเราขนาดนั้น


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ