เรื่องราวเกี่ยวกับงานของ

เบื๊อก

ลูกน้องที่ทำงานงั้นๆไม่ทุ่มเท ชิงลาออกก่อน ทำไมรู้สึกเหมือนทนอยู่กับแฟนเหี้ยๆมาตลอด แต่เสือกเป็นคนถูกบอกเลิกซะงั้นวะ


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ