เรื่องราวเกี่ยวกับสังคมของ

เร็น

ป่วยออทิสติก อยู่ในสังคมยาก ผู้คนชอบตัดสินคนไม่ปกติให้ไม่สามารถหางานได้ เราไม่รู้วิธีคุยกับคนอื่น คนอื่นเลยถอยห่างจากเรา เมินเรา เราไม่เข้าใจคนอื่น เราเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้ จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีงานทำ เพื่อนมีงานทำหมด เพื่อนเลยทิ้งเราเพราะเราไม่มีงานทำ


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ