เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของ

คนสวย

ให้อะไรไปไม่เคยได้รับกลับมา หวังดี ทำดี ก็ไมไ่ด้ผล อยากมีควาทรักดีๆ อยากเรียนรู้ที่จะรักใครสักคนเต็มที่ อยากมีคนรักคนเข้าใจ อยากรู้สึกว่าชีวิตมีค่า


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ