เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ

ใหม่

พ่อและแม่ไม่ใช่เซฟโซนของเราเลย เมื่อเรามีความสุขเขาก็ด่าว่าเรา แต่เมื่อเรามีความทุกข์ เขาไม่ใช่ที่พึ่งพิง


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ