เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของ

นิล

พักหลังไม่สบายบ่อยมาก ปีนี้คือเดือนละ 1-2 ครั้ง เซ็ง ตอนนี้ก็ไม่สบายอยู่ ทำงานอดิเรกที่ใช้เสียงเป็นหลักก็ใช้ไม่ค่อยได้แล้วเพราะป่วยบ่แอย


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ