เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ

อ๊าต

ต้องพยายามทุกอย่างอยู่คนเดียว เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเราอยู่ได้


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ