เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของ

Sun

พอโตก็แยกย้ายกันไป เวลาที่เคยให้ ราวกับไม่มีค่า


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ