เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของ

คนคนหนึ่ง

ไม่เคยสมหวัง


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ