เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของ

แคท

ตอนม.3 เพื่อนทิ้งให้อยู่กีฬาสีคนเดียว พวกเขาไปที่อื่น เราเดินกลับบ้านไกลมาก คนเดียว ตอนมหาวิทยาลัยเพื่อนนินทาลับหลัง ทำดีต่อหน้า


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ