เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ

ฉัน

ถ้ามันเหนื่อยมาก อนุญาตให้เดินออกไปได้ ไม่มีใครห้ามแก้ แกแค่ต้องฟังตัวเอง


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ