เรื่องราวเกี่ยวกับสังคมของ

วี

ทุกชีวิตบนโลกต่างเกิดมาดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด แต่รูปแบบทางสังคมของมนุษย์อันเป็นมายาที่ถูกสร้างขึ้น หล่อหลอมคนให้ตัดสินและบ่อนทำลายผู้อื่น ตามบรรทัดฐานของคนส่วนมาก จากถูกเป็นผิด จากผิดเป็นถูกแปรเปลี่ยนตามกำลังอำนาจ และนำมาซึ่งสภาวะที่เรียกว่าอัตตาหรือตัวตนในแต่ละปัจเจก ที่นำมาซึ่งความเห็นแก่ตัวอย่างไม่มีขีดจำกัด เราสร้างบรรทัดฐานจอมปลอมขึ้นมา อุตสหากรรม ทุนนิยม ฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นวันละเป็นล้าน ๆ ตัวอย่างเป็นเรื่องปกติและสมควร ทำลายชีวิตและสิ่งรอบข้าง เพื่อปลนเปลอความสะดวกสบายและตัวตนที่สร้างขึ้นจากภาพลวงตา และทำให้สรรพชีวิตที่ไม่มีกำลังพอที่จะดิ้นรน ต้องถูกกัดกินและทำลายไปด้วยเงื้อมมือของความเห็นแก่ตัว


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ