เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของ

โลกที่ไม่เข้าใจลำดับการใช้ชีวิตมองอะไรแค่ด้านเดียว

เพราะความรักทำให้ไม่อยากเชื่อใจใครกับเรื่องบางๆเรื่องที่สำคัญ


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ