เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ

J

ความไม่เท่าเทียมในครอบครัว โดยมีพ่อเป็นจุดศูนย์กลางของปมในใจของเด็กทั้งห้าคนในสามครอบครัว การกดทับของอำนาจ การบีบคั้น การทิ้งขว้าง และ…ผลประโยชน์


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ