เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ

นังตัวดี

การรับมือกับคนที่ต่างอายุกัน การแบกรับ การต้องฟัง ทำความเข้าใจ ทั้งที่บางทีเราเองก็อาจจะต้องการคนฟังเหมือนกัน


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ