เรื่องราวเกี่ยวกับสังคมของ

เธอ

เจอแต่ผู้คนกระทำและพูดจาไม่ดี จนเก็บมาคิดตลอดเวลา รู้สึกเหนื่อยที่ต้องทำให้ทุกคนพอใจ


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ