เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของ

ดู้ด

ก็ไปชอบคนในเวลาที่มันไม่ใช่ไงล่ะ


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ