เรื่องราวเกี่ยวกับงานของ

ME

เลือกสายการเรียนไม่ได้ ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ