เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของ

จอยซ์

ถูกให้ความหวังและถูกเททุกครั้งที่เปิดใจ


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ