เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ

หมอนทอง

พ่อแม่แยกทางกัน คนในครอบครัวห่างเหินกัน พูดคุยกันน้อยลงมาก


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ