เรื่องราวเกี่ยวกับงานของ

MOS

ทำอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่าง เหนื่อย แก้ไขก็แล้ว พยายามทำทุกอย่างก็ไม่ดีขึ้น หรือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยก็ได้


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ