เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของ

โลกที่ไม่เข้าลำดับความซับซ้อนในความเข้าใจชีวิต

เพราะความรักทำให้ไม่อยากเชื่อใจใครในเรื่องบางเรื่องที่สำคัญ


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ