เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของ

กนก

ฐานะการเงิน ความไม่เข้าใจกัน ที่ไม่ค่อยคุยกัน


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ