เรื่องราวเกี่ยวกับงานของ

ดอกไม้

เพื่อนร่วมงานบ๊ง ทำงานห่วยแตก ไม่มีความรับผิดชอบ โยนเก่ง ไม่รู้ทุกวันนี้มาทำงานหรือมาเล่นแชร์บอล


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ