เรื่องราวเกี่ยวกับงานของ

moonlight

คนไม่มีความสามารถ ทำไมถึงได้เป็นเจ้าคนนายคนได้วะ ย้ำชัดว่ามนุษย์แม่งไร้ศักยภาพ น่าเศร้าที่เราแม่งดันอยู่ในสังคมแบบนี้


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ