เรื่องราวเกี่ยวกับสังคมของ

Wi

สังคนที่ไว้ใจใครไม่ได้เลย แม้แต่คนที่เคยทำดีกับเรามากๆ สุดท้ายก็หักหลังเราได้ เพราะความอิจฉาริษยา ใส่ร้ายป้ายสี พูดบิดเบือนความจริง ทำให้เราเสียหาย ให้อยู่ไม่ได้


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ