เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของ

TK

เวลาเราอยู่กับเพื่อน เหมือนเสียงเราไม่มีความหมาย เขาเพิ่งมาอ้อนวอนตอนเราแตกสลายเสียแล้ว


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ