เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนของ

Lily Chou-Chou

เราเป็นคนชอบอยู่คนเดียว ซึ่งบางครั้งก็อยากมีเพื่อน อยากเข้าสังคม แต่สุดทัายก็ฝืนความเป็นตัวเองไม่ได้ ไม่รู้จะทำยังไง


แชร์เรื่องราวนี้

สร้างเรื่องราวของคุณ